Museum de Scheper

Op basis van de collectie van Herman Schepers werd eind 20e eeuw een fraai museum ingericht in het centrum van Eibergen. De villa aan de Grotestraat kijkt uit op de middeleeuwse Oude Mattheus, waar Willem Sluiter de reformatie mee-maakte en op de bibliotheek, nieuwbouw op de plek, waar Menno ter Braak woonde tot hij Eibergen ontgroeide en Europeaan werd.

Karakteristieke villa

Museum de Scheper laat u de hele geschiedenis van Eibergen zien: van geologische vondsten uit tijden van vóór de sauriërs tot gebruiksvoorwerpen uit eind vorige eeuw en af en toe een expositie met beeldende kunst of een historisch onderwerp. De gemoedelijke sfeer wordt in stand gehouden door meer dan zestig vrijwilligers, die er genoegen in scheppen de collectie goed te onderhouden, goed uit de verf te laten komen en u van dienst te zijn met koffie, informatie en gezelligheid.

Museum de Scheper is opgenomen in het Nationaal Museumregister, wat getuigt van professionaliteit en inbedding in de museumwereld. Het museum is goed toegankelijk, niet aleen voor valide volwassenen, maar ook voor mensen met een beperking en voor kinderen. In de nabije omgeving is ruime parkeergelegenheid.

Er zijn samenwerkingsverbanden met de Historische Kring Eibergen, de Berkelschippers, de molenaars, de Oude Mattheus en andere culturele instellingen. Ook eetgelegenheid of catering kan vlot geregeld worden, net als het huren van fietsen of een boodschapje vóór sluitingstijdBoerderij "de Vuurrever"

In 1989 zou de Vuurrever in Haarlo afgebroken worden. Dit trok de aandacht van de Herman Schepers. Aangezien het toenmalige museum De Scheper al tijden met een steeds groter ruimtegebrek kampte, attendeerde dhr Schepers het gemeentebestuur op de mogelijkheid het boerderijtje te laten herbouwen in Eibergen en in te richten als museum. ls locatie stelde hij de achtertuin van muziekschool de Triangel voor. Terwijl de gemeente dit in overweging had, verzekerde Herman Schepers zich van fondsen en hulp van vrijwilligers om de afbraak en herbouw te realiseren.

Het Eibergse slopersbedrijf Penterman bood aan dat boerderijtje gratis af te breken. Geholpen door een tiental vrijwilligers werd dit werk in drie weken geklaard. Alle materialen werden genummerd en opgeslagen, wachtend op herbouw in het centrum van Eibergen. Behalve over de herbouw van de Vuurrever werd beraadslaagd over het geschikt maken van het herenhuis Grotestraat 41 als museum. In de volksmond wordt dit huis de villa van tante Betsy genoemd; zij had het aan de gemeente geschonken op voorwaarde dat het een culturele bestemming zou behouden. Eerst was het muziekschool en basis van de Unie van Vrijwilligers, UVV.

Op 6 juli 1993 stelde de gemeente Eibergen een bedrag beschikbaar voor een plan in twee fasen. De gemeente werd eigenaar van de collectie. Daarbij werd aangetekend, dat het gebouw  de Vuurrever onderdeel is van de collectie. Begin 1994 werd de bouwcommissie geïnstalleerd en in april begon het graafwerk. De bouwploeg legde de fundering en metselde de buitenmuren op. Een bijzondere gebeurtenis was het richten van de gebinten met mankracht.

Op 17 juni 1994 mocht Herman Schepers de eerste steen leggen. Op 8 juli werd het hoogste punt bereikt en twee weken later vond het pannenhangen plaats. Dit werd volgens oud gebruik gevierd met het drinken van een borreltje en het eten van het pannenmaol. Nog voor de bouwvakvakantie was de boerderij glasdicht. In het najaar werden de binnenwanden gevlochten en met leem uitgevlakt. Daarna kwamen de vloeren erin. Op 8 november 1994 herleefde een vrijwel vergeten plaatselijk gebruik. De vloer van de weefkamer werd ingesmeerd met een mengsel van waterverf, eikenbast en omhulsels van walnoten.

Vervolgens zorgden de blote voeten van de Eibergse gemeenteraadsleden ervoor, dat er prachtige patronen op de vloer verschenen. In 1995 werd de lemen vloer van de deel aangebracht en de keitjesvloer van het woongedeelte gelegd. Nadat er geschilderd en gekiwit was (met een oude doek blauwsel op de witte muren aanbrengen), werd op 31 maart een tentoonstelling geopend, die gewijd was aan de oorlog en de bevrijding (50 jaar na dato)

Organisatie

Stichting De Scheper exploiteert Museum de Scheper, het historisch museum van Eibergen. Het stichtingsbestuur bestaat uit vijf leden en een adviseur.

Personeel
Museumadviseur Paul Puntman en museumbeheerder Peter Koopmanschap. Daarnaast is Norbert Eeltink momenteel werkzaam als adviseur archeologie. Ongeveer 45 vrijwilligers verzorgen allerlei taken op het gebied van beheer, behoud, registratie, veiligheid, publieksbenadering, projecten, exposities, onderhoud en geschiedbeoefening.

De collectie is eigendom van de Gemeente Berkelland, waarmee ook een subsidie-relatie wordt onderhouden. Museum de Scheper is ingeschreven in het Nederlands Museumregister, waarvoor elke vijf jaar een herijking plaatsvindt. Naast een beleidsplan en een collectieplan bestaat er voor elk bedrijfsonderdeel een planmatige aanpak. Het Museum heeft een vaste collectie, waarmee de geschiedenis van Eibergen in beeld wordt gebracht.

Overig
Daarnaast worden er jaarlijks twee grote wisselexposities en soms één of meerder kleine wisselexposities georganiseerd, soms in samenwerking met de Historische Kring Eibergen, met een culturele collega, een kerk, een vereniging of particulieren. Ook wordt veel samengewerkt met de VVV en met cultureel-toeristische attracties in Eibergen, zoals rond de Berkel.


ANBI gegevens

Fiscaal nummer: 804887792

Bestuur
Bertus te Raa (voorzitter), Marjo van Nes (secretaris), Frans Bomer (penningmeester), Ineke te Raa, Gezien Schuur, Herman Schepers (bestuursadviseur).

Beleidsplan 2016 - 2021
Klik hier voor het beleidsplan. (pdf)

Beloningsbeleid
Museumadviseur, museumbeheerder en adviseur archeologie worden op uurloonbasis betaald conform de voor hen geldende regelgeving. Bestuur en overige vrijwilligers hebben recht op vergoeding van de door hen uit hoofd van hun werkzaamheden gemaakte kosten (o.a. € 0,19/km reiskostenvergoeding). Daarnaast is er voor alle medewerkers een kerstpakket en een jaarlijks uitje.

Doelstelling, conform beleidsplan
Historisch museum De Scheper is een streekhistorisch museum, waarin de geschiedenis van Eibergen en omgeving in al haar facetten te zien is. Het museum stelt zich ten doel de historische verzameling van Eibergen te beheren, te behouden, selectief uit te breiden en voor een zo breed mogelijk publiek te ontsluiten en te presenteren ten behoeve van studie, educatie en genoegen. Eveneens biedt het museum ruimte voor het regelmatig exposeren van beeldende kunst in Eibergen.
Behoud, beheer, tentoonstellingen, studie, educatie, publicaties, p.r. en samenwerkingsverbanden.

Klik hier voor het jaarverslag van 2015. (pdf)

Financiën 2016

Baten
Subsidies
Entree, donaties, divers


77.767
5.494
--------
83.261

Lasten:
Salarissen, Pr, Expo's
Energie, huur en onderhoud
Collectie en inventarisatie
Diverse kosten: verzekering,
schoonmaak, kantine, accountant, automatisering, kantoor e.d.
Voordeling resultaat 2016


32.782

16.351
11.38817.155
5.585
--------
83.261